Pašarų kokybė ir sauga

Pašarų apie prekybą, Prekyba grūdais, pašarais ir trąšlevel1.lt

Turinys

  Informacija m.

  pašarų apie prekybą

  Patvirtintos pašarų gamybos ir prekybos leidimų tvarkymo taisyklės Vykdydamas LR žemės ūkio ministro m. Kaip paaiškino Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas Jonas Lisauskas, šios taisyklės parengtos remiantis LR pašarų įstatymu, žemės ūkio ministro bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais. Pagal šio įsakymo nustatytą tvarką įregistruoti ūkio pašarų apie prekybą, gaminantys ir arba teikiantys į rinką pašarus laikantys, importuojantys ir prekiaujantys ar kitaip išleidžiantys į apyvartąprivalo turėti leidimą užsiiminėti šiuo verslu.

  pašarų apie prekybą

  Leidimus išduoda, kas du metai perregistruoja, leidimų galiojimą sustabdo ir sustabdymą atšaukia, leidimų galiojimą panaikina bei leidimais nustatytos veiklos priežiūrą vykdo Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Leidimų išdavimo tikslas — užtikrinti, kad pašarų produkcija būtų gaminama laikantis ūkio subjektams nustatytų minimalių reikalavimų ir pirkėjas įsigytų kokybišką bei saugią prekinę produkciją, įgyvendinant Europos Sąjungos reikalavimus pašarų gamybos ir prekybos pašarų apie prekybą.

  pašarų apie prekybą išvestinių priemonių rinkos brokeris 2020 m

  Ūkio subjektai, norintys gauti pašarų gamybos, ir arba teikimo į rinką leidimą pateikia prašymą, pasirašytą įgalioto asmens pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintą blanką. Prieš išduodant leidimą Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija tikrina vietoje, ar ūkio subjektas atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus.

  pašarų apie prekybą užsidirbti pinigų internete btcon

  Jeigu pašarų apie prekybą metu nustatomi minimalių reikalavimų neatitikimai, ūkio subjektas įpareigojamas juos ištaisyti pagal suderintus terminus. Pašarų apie prekybą to atliekamas pakartotinis tikrinimas.

  pašarų apie prekybą nepastovumo įvertinimo metodai

  Patvirtintame įsakyme taip pat nurodytos veiklos rūšys, kurioms pašarų apie prekybą leidimai, aptarta leidimo galiojimų sustabdymo, sustabdymo atšaukimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarka bei mokestis už leidimų išdavimą.