Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės | Urmonas | Jurisprudencija

Galimybių esmė ir samprata

Turinys

Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės Algimantas Urmonas, Birutė Pranevičienė Santrauka Šiame straipsnyje atskleidžiama diskrecijos samprata bei aptariamos diskrecijos kontrolės galimybės.

Autorius: Aurimas Vadyba —procesas, skirtas norimam ir nustatytam tikslui pasiekti. Valdymo funkcijas sudaro: tikslų nustatymas, sprendimų parengimas, planavimas, organizavimas, motyvavimas, kontrolė ir t. Dar vadybą galima įvardinti kaip vadovo numatytų tikslų siekimą pavaldinių pastangomis.

Straipsnį sudaro galimybių esmė ir samprata dalys. Pirmojoje dalyje aptariama diskrecijos esmė ir reikšmė demokratinėje valstybėje.

Strategijos ir planavimo, strateginio planavimo samprata, jo esmė 3 2. Starteginio planavimo etapai 4 3.

Demokratinėje valstybėje kiekviena iš trijų valdžių turi tam tikrą veiksmų laisvę, vadinamą diskrecija, kuri sudaro prielaidas kiekvienai iš valdžių savarankiškai vykdyti savąją funkciją, t. Tačiau net ir turėdama diskrecijos teisę kiekviena valdžia turi paisyti Konstitucijos, įstatymų ir bendrųjų teisės principų.

Kategorijos

Antrojoje dalyje aptariama legislatyvinė administracijos diskrecija, atsirandanti dėl tam tikro valdžių funkcijų persipynimo. Teisėkūros funkcijos perdavimas vykdomajai valdžiai yra susijęs su legislatyvine administracijos diskrecijos teise, kurios praktiškai neįmanoma kontroliuoti, nes Seimo priimti aktai, deleguojantys legislatyvinę diskreciją, dažnai yra deklaratyvūs, todėl vykdančioji institucija gali gana laisvai pasirinkti įstatymo įgyvendinimo veiklos variantus arba netgi ignoruoti Seimo pavedimus.

galimybių esmė ir samprata

Trečiojoje dalyje galimybių esmė ir samprata administracinės diskrecijos samprata, kuri skiriasi nuo legislatyvinės administracijos diskrecijos tuo, kad pirmuoju atveju administracija naudojasi veiksmų laisve, vykdydama savo, kaip vykdomosios valdžios, funkcijas, tuo tarpu antruoju atveju administracija vykdo kvazilegislatyvines funkcijas, ir toms funkcijoms vykdyti jai suteikiama legislatyvinė diskrecija. Aptariama administracinės diskrecijos didėjimo tendencija ir iš to kylantys privalumai bei trūkumai.

Ketvirtojoje dalyje išryškinamas administracinės diskrecijos ir administracinės savivalės skirtumas.

Penktojoje dalyje pristatoma ultra vires doktrina, leidžianti įvertinti, ar nebuvo piktnaudžiaujama diskrecijos teise. Terminas ultra vires lot.

žvaigždžių kaina btc

Pateikiamos ir atskirai aptariamos 3 ultra vires rūšys: 1 esminė ultra vires substantive ultra vires2 procedūrinė ultra vires procedural ultra vires ir 3 piktnaudžiavimas įgaliojimais abuse of power. Šeštojoje dalyje aptariamos administracinės diskrecijos taikymo kontrolės galimybės Lietuvoje.

  1. Kodėl pasirinkau dvejetainius variantus
  2. Пол, украшенный мозаикой тонкой работы, оказался гладким и несколько упругим.

  3. Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės | Urmonas | Jurisprudencija

Nagrinėjami administracinių teismų ir Galimybių esmė ir samprata kontrolierių galimybių esmė ir samprata įgaliojimai ir galimybės patikrinti administracinės diskrecijos taikymo atvejus. Pažymima, jog administracinių teismų galimybė patikrinti, ar administracinė diskrecija buvo tinkamai panaudota, ribota, o kartais jie visai neturi tokios galimybės, jeigu teisės aktai, kuriais remdamasi veikė administracija, yra deklaratyvūs, nekonkretūs ir migloti.

kaip atsiimti pinigus demo sąskaitose užsidirbti pinigų pasirinkimo strategijoms

Tuo tarpu Seimo kontrolierius turi daugiau galimybių nei administracinis teismas nustatyti, ar konkrečiu atveju buvo pažeistos administracinės diskrecijos panaudojimo ribos, tačiau negali įsakmiai nurodyti ištaisyti dėl netinkamų veiksmų atsiradusią žalą — tai galėtų padaryti teismas.

Pilnas tekstas:.

Personalo vadybos svarba, samprata, turinys ir pagrindiniai principai Personalo vadybos samprata, pradėta praktikuoti Vakarų šalyse metais, atskleidė naują požiūrį į organizacijoje dirbantį žmogų, jo indėlį į organizacijos veiklos rezultatus ir kartu naujas įmonės konkuravimo galimybes. Darbuotojas buvo pripažintas svarbiu siekiant įmonės verslo strategijos sėkmės ir kuriant jos konkurencinį pranašumą. Galima teigti, kad sėkmingai besivystančios Lietuvos, bendros su užsieniu įmonės vis daugiau dėmesio skiria personalo vadybos problemoms. Ypač akcentuojamos darbuotojų kompetencijos ugdymo, karjeros, motyvavimo, atsakomybės problemos.