I DALIS. Trys finansiniai lygiai

Bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę

Bodo Schfer yra nenuginijamas praktikas laiko valdymo ir finans srityse, bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę nestandartin mstym ir viso to dka jis tapo plaiai inomas. Jo knygos ir seminar raai yra populiars visame pasaulyje, daugeliui jie tapo finans planavimo ir laiko valdymo vadovliais.

21 Praktiniai Bodo Schafer Patarimai

Savo skm Bodo Schfer pasiek ne i karto. Bdamas 16 met jis ivaiavo JAV, o 26 met dl savo klaid ir gyvenimo princip bankrutavo ir kreditoriams liko skolingas 75 tkstanius doleri. I ios nelengvos padties Bodo Schfer rado neprast ieit. Stebdamas sporto varybas Bodo pastebjo, kad patys ymiausi sportininkai visada turi trenerius, dl to nusprend, kad ir jam reikalingas finans treneris.

Vliau Bodo Bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę ra: Kiekvienam reikalingas mogus, kuris galt paimti mus u rankos ir vesti priek nuolatos aktyviai paddamas. Kiekvienas turtingas mogus turjo savo trenerius. Bodo Schfer rado savo mokytoj aplanks rengin, kuriame kalbjo vienas amerikiei milijardierius. Amerikietis kalbjo, kaip kit moni ir j pinig pagalba galima gyvendinti paius fantastikiausius projektus. Bodo Schfer pavyko gauti jo pasitikjim ir jie kr bendr mon.

Po pustrei met, vadovaujamas mokytojo, Schfer pirm kart gyvenime udirbo tkstani marki per mnes. Laikui bgant jis padaugino savo kapital ir udirbo milijonus, o vliau pats tapo puikiu treneriu.

Jau daugiau nei 10 met Bodo Schfer domisi pinigais, skme bei laime ir teigia, kad imokti kurti turtus yra taip pat lengva, kaip ir imokti skraidyti, nardyti arba programuoti.

Pinigai mums neatitenka bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę. Galima sakyti, kad kalbdami apie pinigus mes i tikrj kalbame apie savotik energij: kuo daugiau ios energijos mes skiriame tikrai svarbiems tikslams, tuo daugiau pinig bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę.

Tikrai skmingi mons sugeba bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę didel kiek pinig. Kai kurie kaupia ir daugina juos tik sau, kiti juos naudoja visuomens ir artimj labui. Bet jie visi sugeba priversti pinigus dirbti. A noriau perduoti tai, k kakada pats suinojau bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę ibandiau.

Turti pinig, vis pirma, reikia turti galimyb gyventi daug laisvesn ir labiau nepriklausom gyvenim. Kai a tai šaltos kriptovaliutos eterio, manyje atsirado stiprus poreikis perduoti savo inias kitiems.

level1.ltuLT - Free Download PDF

A sau priadjau palaikyti kiekvien, su kuo bendrauju, jo kelyje finansins laisvs link. Pinigai gerose rankose daro laiming ne tik j turtoj, bet ir vis visuomen. Bodo Schfer. Pinigai, tik pinigai. Jie yra poirio gyvenim simbolis, dvasini nuostat matavimo priemon. Pinigai neateina ms gyvenim atsitiktinai.

Pinigai tai energijos forma: kuo daugiau energijos skiriame tikrai svarbiems ms gyvenime dalykams, tuo daugiau pinig pas mus ateina.

Tinklaraščio archyvas

Kai kurie juos pasilieka, kiti pinigus ileidia kit moni gerovei. Bet visi ie mons turi vien savyb jie sugeba priversti pinigus cirkuliuoti. Nereikt pinig bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę. Ar inote, kada pinigai tampa per daug svarbs?

bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę

Kai j vis laik trksta. Jei norime isprsti ikilus nesklandum, privalome rasti laiko ir apmstyti j. Tada pinigai mums pads visose gyvenimo srityse. Visi turime svajoni, sivaizduojame, kaip nortume gyventi, kas mums turt priklausyti. Kiekvienas tvirtai tikime, kad galtume atlikti ypating uduot, kuri pasaul padaryt graesn.

Taiau per danai tenka matyti, kaip kasdienin rutina ir realyb palengva ugniauia ias svajones. Daugelis umirta, kad ir jiems priklauso vieta po saule, nes mano, jog negals isilaisvinti i slegianios kasdienybs. Visiems pasitaik akimirk, kai pasijutome es aukos.

signalai su kopijavimo sandoriais

Mes renkams kompromisus ir nespjame net apsidairyti, o gyvenimas uoliais lekia pro al. Nemaai moni gyvena ne taip, kaip nort, ir dl to kaltina savo materialin padt.

Daugiau kaip deimt met domiuosi pinigais, skme ir laime. Per t laik imokau pinigus irti kitaip: jie gali mums sutrukdyti inaudoti savo galimybes ir sugebjimus arba gali mums padti tobulti ir tapti tokiais gerais, kokiais tik galime bti. Nuoirdiai tikiu, kad, jus i knyga ne tik nepaprastai sudomins, bet ir naudodamasis ioje knygoje esaniais patarimais js tapsite turtingas. A js asmenikai nepastu, bet esu sitikins, kad jei laikote i knyg savo rankose, esate iskirtin asmenyb.

Js nenorite taikstytis su dabartine savo padtimi.

bodo schaefer perka finansinę nepriklausomybę kaip pasirinkti tendencijų liniją

Esate mogus, norintis rayti savo istorij. Js norite patys kurti savo ateit taip, kad js gyvenimas tapt edevru. I visos irdies linkiu, kad i knyga jums padt.

Trys finansiniai lygiai Kas nenorėtų būti turtingas? Deja, dauguma tokie nesame. Gyvename vartotojiškoje visuomenėje. Daugelis išleidžiame visa, ką uždirbame, be to dar ir skolinamės.

Nuoirdiai js Bodo Schfer Tik praktikoje pritaikytos inios yra vertingos. Mes labai nortume, kad js ne tik inotumte, kaip tapti finansikai laisvu, bet ir atliktumte konkreius ingsnius link savo prasiverimo finansin laisv. Tam reikia atlikti 3 ingsnius: 1. Ianalizuoti savo finansin situacij. Sudaryti konkrei veiksm plan su datomis ir asmeniniu sipareigojimu.

I DALIS. Trys finansiniai lygiai

Jeigu jums reikalingas ms palaikymas ir pagalba raykite arba skambinkite. Mes esame tam, kad padtume jums gyvendinti savo svajones ir utikrinti, kad js skm kelyje finansin laisv bt maksimaliai neivengiama! Nuoirdiai js, Bodo Schfer Iniciatyvin Grup www.