Lietuvos paslaugų katalogas

Terminas popierinis variantas, Dovanų kuponas -

Dovanų kuponas - 100

Klausimai dėl dokumentų paieškos ir informacijos gavimo 1. Taip, fotografuoti dokumentus savo įranga valstybės archyvų skaityklose leidžiama nemokamai. Skaitytojai, pateikę atskirą prašymą, gali naudotis savo turimomis skaitmeninėmis kameromis ir kitomis techninėmis priemonėmis tik specialiai tam įrengtose darbo vietose pagal valstybės archyvo terminas popierinis variantas patvirtintą tvarką.

Keičiamas ar šalinamas iš Terminų banko termino straipsnis įrašomas į archyvą. Archyvinį termino straipsnį sudaro: Terminų banko informacinės sistemos tvarkytojas numato valstybės institucijų turimų terminų bazių terminų perkėlimo į Terminų banką procedūras. Šios procedūros iš pradžių pritaikomos atskiroms terminų bazėms, vėliau standartizuojamos.

Skaitytojų nufotografuotų dokumentų vaizdai negali būti naudojami komerciniais tikslais ar perduoti tretiesiems asmenims. Skaitmeninius vaizdus, skirtus platinti, publikuoti, naudoti parodų ekspozicijoms, skaitytojas turi užsakyti archyve, naudodamasis archyve teikiamomis dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugomis.

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA

Skaitytojų padarytų skaitmeninių dokumentų vaizdų atspausdintos kopijos negali būti tvirtinamos tikrumo žyma. Metrikų aktų knygos, kuriomis remiantis daromi genealoginiai tyrinėjimai, taip pat bajorystę patvirtinantys dokumentai, saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve Gerosios Vilties g.

žvakidės kainų lentelė interneto galimybės

Jeigu Jums reikia konkrečių metrikų aktų, prašome kreiptis į šį archyvą, nurodant, kokie metrikų aktai yra reikalingi, ieškomų asmenų pavardes, vardus, tėvavardžius, metrikų aktų sudarymo datą ir vietą, registracijos vietą bažnyčią, bendruomenę. Prašymo formos pateikiamos interneto svetainėje www.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad ši paslauga yra mokama. Paslaugų kainoraštį taip pat galite rasti jau minėtoje interneto svetainėje. Genealoginės paieškos paslaugas teikia Lietuvos valstybės istorijos archyvas. Galima atlikti tyrimus archyvo skaitykloje, patiems skaitant dokumentus, taip pat informaciją apie genealoginių paieškų paslaugas teikia genealogijos ir heraldikos draugija, Kauno g.

Pastatų techninė dokumentacija į valstybės archyvus saugoti neperduodama.

Kokių dokumentų reikia namo pridavimui?

Techninė dokumentacija sudaroma 4 egzemplioriais. Vieną egzempliorių gauna darbų užsakovas — namą eksploatuojanti bendrija ar įmonė. Antrą egzempliorių turi rangovas — statybos darbus vykdžiusi įmonė.

  1. Kaip tobulėti ir užsidirbti pinigų
  2. Lietuvos paslaugų katalogas
  3. Kokių dokumentų reikia namo pridavimui? - Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB
  4. Eurų nepastovumas didelis
  5. Kiek kainuoja santechnikos darbai įsirengiant butą?

Trečiasis egzempliorius gali terminas popierinis variantas nepilnas buvo registruojamas VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto kadastre ir registre. Ketvirtą egzempliorių nepilną turi projektinius darbus atlikę asmenys ar įmonės.

  • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba - Klausimai - atsakymai
  • Užsidirbti pinigų biržoje pas brokerį

Valstybės archyvai tokių duomenų neturi. Kūdikio gimimo data, laikas ir kita informacija fiksuojami Naujagimių registracijos žurnale, kuris saugomas ligoninės gimdymo skyriuje 75 metus. Jei ligoninės gimdymo skyrius buvo likviduotas, Naujagimių registracijos žurnalas gali būti saugomas ligoninės archyve arba perduotas funkcijų perėmėjui.

Finansų ir kreditų patarėjas

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba paaiškina, kad pagal galiojančio Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 straipsnio terminas popierinis variantas dalies 2 punkto nuostatas, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės.

Įstaigų, teisės aktų nustatyta tvarka perduodančių dokumentus toliau saugoti valstybės archyvams, dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą vykdo valstybės archyvai. Įstaigų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą vykdo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar jų įgaliotos įstaigos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo terminas popierinis variantas terminas popierinis variantas.

terminas popierinis variantas kriptovaliuta be investicijų

V, punktas. Tokios įstaigos saugo trumpai pvz. Sveikatos apsaugos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminai yra nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Terminas popierinis variantas, gimdyvių ir naujagimių registravimo žurnalų saugojimo terminas numatytas 75 metai tai ilgai saugomi dokumentai ir tokius dokumentus nustatytą laiką turi išsaugoti žurnalą sudariusi įstaigą, ją reorganizavus — funkcijų perėmėjas, o likvidavus — valstybės institucijos, įstaigos ar įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliota įstaiga Dokumentų ir archyvų įstatymo 16 straipsniso nevalstybinių organizacijų įskaitant ir viešąsias įstaigas ar privačių juridinių dokumentus — savivaldybės, kurios teritorijoje buvo registruotas juridinis asmuo, administracijos archyvas, kuriam perduodami likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentai, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę Dokumentų ir archyvų įstatymo 17 straipsnis.

Dėl mirties faktą patvirtinančio dokumento išdavimo turėtumėte kreiptis terminas popierinis variantas Lietuvos valstybės istorijos archyvą. Tačiau turėtumėte žinoti, kad privati informacija teikiama tik pareiškėjui pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Kai toks prašymas siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba faksu, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Terminas popierinis variantas dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

fcn kriptovaliuta pasienio variantas

Taip, valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštyjepatvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. Atsiskaityti už paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu ar čekiu, atskirais atvejais — grynaisiais terminas popierinis variantas archyve.

Namo pridavimas

Valstybės archyvai terminas popierinis variantas likviduotų įstaigų personalo dokumentus, patvirtinančius darbo stažą, bet ne darbo užmokestį. Tačiau informacijos apie šių dokumentų saugojimo vietą galite teirautis paskambinę telefonu 8 5 arba pateikę užklausą paštu ar el. Pastaroji paslauga teikiama neatlygintinai tik tuo atveju, jei kreipiamasi dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažo trukmę ir arba darbo užmokestį valstybinės archyvų sistemos įstaigoje. Visų kitų įstaigų, kurių dokumentai yra saugomi valstybės archyvuose, duomenų apie darbo stažą išdavimas yra mokamas pagal patvirtintą kainoraštį.

Į rašytinius asmenų prašymus atsakoma per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. SSRS gynybos ministerijai pavaldžių karinių padalinių dokumentai, tarp jų ir personalo bei darbo užmokesčio dokumentai, terminas popierinis variantas Lietuvos valstybės archyvus saugoti nebuvo perduoti. Šie dokumentai saugomi Rusijos Federacijos gynybos ministerijos centriniame archyve Kirovo g.