Studijuojami dalykai

Studijų prekyba. Studijų programos

Aprašymo santrauka Studijų programos tikslas: Rengti prekybos specialistus, išmanančius tarptautinės prekybos dėsningumus ir principus bei gebančius juos taikyti prekybos valdyme, įkurti prekybos įmonę ir jai vadovauti, analizuoti bei kontroliuoti verslo būklę, valdyti pokyčius, gebėti prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos bei šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų.

Įsisavinę rinkodaros, prekybos ir vadybos naujausias teorijas ir metodus, studijų prekyba turi galimybę susiformuoti sisteminį požiūrį į organizacijos rinkodaros, prekybos ir vadybos veiklų koordinavimą ir valdymą, siekiant kurti organizacijai pridėtinę vertę, vykstant ekonominiams ir socialiniams pokyčiams. Priėmimo sąlygos ir reikalavimai Priėmimo sąlygos ir reikalavimai Stoti į magistrantūros studijas gali asmenys, iki stojimo įgiję universitetinio bakalauro laipsnį arba asmenys, įgiję profesinio bakalauro kolegijos laipsnį ir baigę papildomąsias studijas Vilniaus universitete. Stojant į pasirinktą magistrantūros studijų programą, visą susijusią studijų prekyba galima rasti šioje  Konkursinio balo sandaros lentelėje : - pirmiausia, kurių studijų krypčių absolventai gali stoti į konkrečią magistrantūros programą; - studijų dalykus, kuriuos stojantieji privalo būti išklausę. Jeigu kai kurie dalykai nėra išklausyti, tai galima padaryti sudarius studijų prekyba klausytojo sutartį su fakultetu, į kurio magistrantūros studijas pretenduojama; - formulę, kaip bus skaičiuojamas konkursinis balas ir kokia jo sudėtis; - pažymas, kurias būtina pristatyti stojant. Studijų prekyba programos planas Studijų programos planas Studijų programos tikslas — rengti rinkodaros ir prekybos vadybos specialistus, gebančius taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamos rinkodaros bei jos atskirų veiklos sričių ir prekybos vadybos žinias; gebančius analitiškai ir kritiškai vertinti rinkos pokyčius, tirti išorinę ir vidinę organizacijos aplinką, kurti ir įgyvendinti inovatyvius projektus, efektyviai komunikuoti, organizuoti ir vykdyti į pardavimų augimą orientuotus procesus; studijų prekyba naudotis šiuolaikinėmis internetinėmis rinkodaros technologijomis, priimti ir spręsti rinkodaros ir prekybos vadybos strateginius ir taktinius sprendimus; gebančius kurti pridėtinę vertę įmonei kintančioje tarpkultūrinėje aplinkoje.

Studijų rezultatai: Įvertinti verslo aplinką ir priimti verslo sprendimus. Planuoti ir atlikti rinkodaros tyrimus. Įkurti prekybos verslo įmonę ir jai vadovauti.

prekiaujama su 10 tūkst

Planuoti ir organizuoti parduotuvės veiklą. Taikyti šiuolaikinės vadybos principus ir kokybės vadybos standartus.

ARK Prekyba - Akcija studijoms (trumpai)

Taikyti darniosios plėtros principus įmonės augimui ir konkurencingumui skatinti. Žinoti tarptautinės prekybos plėtojimo ypatybes ir taikyti jas organizuojant tarptautinę įmonės veiklą.

VU Kauno fakultetas - Marketingas ir prekybos vadyba

Valdyti prekybos studijų prekyba procesus. Taikyti tarptautinės prekybos principus pirkimo ir pardavimo valdymo procesuose.

užsidirbti pinigų internetu profesionalams

Taikyti rinkodaros priemones organizuojant didmeninę ir mažmeninę prekybą. Taikyti elektroninės rinkodaros priemones organizuojant elektroninę prekybą.

studijų prekyba linija i tendencija

Komunikuoti su verslo partneriais, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje. Formuoti ir tobulinti saviraiškos ir saviugdos gebėjimus bei įgūdžius pagal asmeninius, profesinius interesus bei poreikius.

Studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, studijas apmoka savo lėšomis. Valstybės remiamos paskolos teikiamos studentams lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas bankus vieneriems studijų metams.

Valdyti prekybos įmonės finansinius, materialiuosius išteklius ir pokyčius. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai apklausos raštu ir žodžiurefleksijos, savarankiški darbai, pristatymai, praktinio darbo vertinimas, egzaminas, projektas, savarankiškų darbų portfolio, atvejo analizė.

prieinamą uždarbį internete, kaip užsidirbti pinigų internete

Specializacijos: nėra Studento pasirinkimai: Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

studijų prekyba skiriamasis pasirinkimo bruožas

Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma lygi 10 kreditų. Studijų programos skiriamieji bruožai: Realių verslo ir viešojo sektoriaus problemų sprendimas; Studijų prekyba išvykos į prekybos įmones; Kviestiniai verslo pasaulio ir užsienio lektoriai; Komandinis darbas.

Magistro baigiamasis darbas kryptis: rinkodara Šią programą baigę magistrai gali dirbti rinkodaros, rinkotyros ir pardavimų specialistais, konsultantais, projektų vadovais visų lygmenų nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose bei valstybinėse įstaigose.