Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis

Prekybos centrų bendradarbiavimas. Stiprėja bendradarbiavimas su Harbino miestu

Turinys

    prekybos centrų bendradarbiavimas bitcoin indėliai pagal palūkanas ir gavimas

    Savanoriškas pavojingų produktų atšaukimas Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis Baltijos šalių vartotojų teises ginančių valstybės institucijų bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas m.

    Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Lietuvos nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, Estijos vartotojų apsaugos tarybos ir Latvijos vartotojų teisių apsaugos centro vadovai.

    prekybos centrų bendradarbiavimas

    Memorandumą pasirašiusios institucijos numatė plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos srityje, atsižvelgdamos į galiojančius teisės aktus ir jų tarptautinius įsipareigojimus šiomis pagrindinėmis kryptimis: 1 keičiantis informacija apie nesaugias prekes ir paslaugas, neatitinkančias norminių aktų reikalavimų, išskyrus konfidencialią informaciją; 2 prekybos prekybos centrų bendradarbiavimas bendradarbiavimas kelią nesaugių prekių patekimui į Šalių valstybių teritorijas bei sudarant sąlygas ir teikiant visokeriopą pagalbą atliekant saugos bandymus Šalių valstybių laboratorijose; 3 keičiantis patirtimi dėl informacinių sistemų, naudojamų kovojant su pažeidimais vartojimo rinkoje, kūrimo ir įdiegimo; 4 keičiantis patirtimi dirbant su viešojo informavimo priemonėmis sistemingai teikiant informaciją prekybos centrų bendradarbiavimas teisių apsaugos klausimais; 5 rengiant mokslines-praktines konferencijas ir seminarus sprendžiant problemas, kylančias didinant vartotojų teisių apsaugos nuo tam tikroje srityje būdingų pažeidimų efektyvumą.