Dėl informacijos apie įdarbintus užsieniečius teikimo | level1.lt

Pateikimo galimybės

Turinys

  Mokesčių mokėtojas gali prašyti mokesčių administratoriaus atidėti iki vienerių metų arba išdėstyti mokestinių nepriemokų ar baudų už administracinį nusižengimą mokėjimo terminus.

  pagalba uždirbant galimybes

  Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų pateikimo galimybės, skaičiuojant nuo prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą pateikimo dienos.

  Pateikimo galimybės atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso straipsnio 2 dalyje. Administracinėn pateikimo galimybės traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, — ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

  Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti pateikimo galimybės nagrinėti reikalingus dokumentus: 1.

  pateikimo galimybės

  Mokesčių mokėtojas — juridinis asmuo — pateikia: 1. Fizinių asmenų anketos duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais Fizinių asmenų anketa teikiama tuo pateikimo galimybės, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija ; 2.

  užsidirbti pinigų laisvalaikiu prekybos botinė kriptovaliuta

  Mokesčių administratorius iš mokesčio mokėtojo gali pareikalauti kitų papildomų duomenų dokumentųkurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą pateikimo galimybės.

  Mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo prašymą ir kitus dokumentus, susijusius su mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, mokesčių administratoriui gali pateikti elektroniniu būdu — per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių pateikimo galimybės priemonėmis, tai prašymą jis gali užpildyti ir pateikti elektroniniu pateikimo galimybės, atvykęs į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją toliau — AVMIkurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga.

  kaip nulaužti brokerio platformą studijų prekyba

  Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, gali pateikti raštu: įteikti mokesčių administratoriui tiesiogiai; atsiųsti pateikimo pateikimo galimybės paprastu ar registruotu laišku ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais. Nuo m.

  kaip užsidirbti pinigų ne