Finansų patarėjo įmonė

Patarėjo galimybės.

Turinys

  qtum kriptovaliuta

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: kontrolieriaus pavedimu tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės patarėjo galimybės protokolus; stebi patarėjo galimybės skelbimus, publikacijas, susijusias su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos toliau patarėjo galimybės  ir Tarnyba veikla, visuomenės informavimo priemonėse ir apie pastebėtus pažeidimus, esančius lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijoje, nedelsiant informuoja kontrolierių; visuomenės informavimo priemonėse nustačius galimus Moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lygių galimybių įstatymų pažeidimo požymius, parengia sprendimo pradėti tyrimą kontrolieriaus  iniciatyva projektą ir teikia jį lygių galimybių patarėjo galimybės užtikrina kontrolieriaus rekomendacijų vykdymo kontrolę; analizuoja Tarnyboje vykdomus tyrimus, rengia apibendrinimus, apžvalgas, pristatymus ir pan.

  Esant reikalui padeda besikreipiančiam asmeniui surašyti skundą lygių galimybių kontrolieriui, bei suteikia kitą teisinę pagalbą; rengia atsakymų projektus valdžios, valdymo ir kitomis Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat asmenims įvairiais klausimais  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijos ribose; kontrolieriaus pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje; prekybos brokerių reitingas pavedimu atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.

  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka operatyviai ir kompetentingai atsakyti į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus bei kitus gautus dokumentus.

  patarėjo galimybės

  Konsultuoti besikreipiančius asmenis telefonu ir fiksuoti prašymo esmę jeigu įmanoma, galimos diskriminacijos pagrindą ir sritį.