Pasirinkimo kintamumo lentelė, Prekyba pasirinkimo sandoriais | level1.lt

Turinys

  pasirinkimo kintamumo lentelė tikros dvejetainių opcionų strategijos

  Laikoma, kad emitento koncentracija tenkina pakankamo diversifikavimo kriterijų, jeigu valdymo įmonė iš kitos sandorio dėl efektyvaus portfelio valdymo metodų ir sandorio pasirinkimo kintamumo lentelė išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama už reguliuojamos rinkos ribų, šalies gauna finansinio užstato krepšelį, kuriame atitinkamo emitento atžvilgiu turima pozicija sudaro ne daugiau kaip 20 proc.

  Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas turi pozicijas kelių sandorio šalių atžvilgiu, skaičiuojant 20 proc. Nesilaikydama ankstesnių šiame papunktyje nustatytų reikalavimų, valdymo įmonė finansiniu užstatu gali priimti vieno emitento skirtingus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, išleistus arba garantuotus valstybės narės ar jos savivaldybės, trečiosios šalies ar tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė.

  Šiuo atveju finansines priemones valdymo įmonė turi gauti iš ne pasirinkimo kintamumo lentelė kaip 6 skirtingų emisijų, o vienos emisijos finansinės pasirinkimo kintamumo lentelė gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc.

  uždarbis interneto kavinėje

  Valdymo įmonė, ketinanti pasinaudoti šioje pastraipoje numatyta galimybe, šį faktą turi atskleisti kolektyvinio investavimo subjekto prospekte. Be kita ko, kolektyvinio investavimo subjekto prospekte turi būti nurodytos valstybės narės, jų savivaldybės, trečiosios šalys arba tarptautinės organizacijos, kurių išleidžiamus ar garantuojamus perleidžiamuosius vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones valdymo įmonė gali priimti finansiniu užstatu viršijant 20 proc.

  Kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitoje, be kita ko, turi būti pasirinkimo kintamumo lentelė atvejai, kai iš emitento gautas finansinis užstatas viršijo 20 pasirinkimo kintamumo lentelė.

  pasirinkimo kintamumo lentelė

  Šioje pastraipoje nurodyta išimtis neturi įtakos kitiems šiame skirsnyje finansiniam užstatui nustatytiems reikalavimams.