Pasirinkimo galimybių skaičiavimo pavyzdys

Turinys

Galimybių medis ir kombinatorikos daugybos taisyklė Galimybių medis — tai nubraižytos schemos, iliustruojančios visus pasirinkimo variantus. Aistė turi du sijonus: žalią ir rudą, bei 4 palaidines: geltoną, pilką, oranžinę ir baltą.

Lydimoji medžiaga LM 5 straipsnis. Numatomos pirkimo vertės skaičiavimas 1. Numatoma pirkimo vertė skaičiuojama imant visas mokėtinas sumas be pridėtinės vertės mokesčio, į ją įtraukiant visas pirkimo sutarčių pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes, kurios turi būti aiškiai numatytos pirkimo dokumentuose. Kai perkančioji organizacija numato prizus ir arba kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, apskaičiuodama numatomą pirkimo vertę, ji turi į tai atsižvelgti. Numatoma pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo procedūrų pradžioje.

Kiek dienų iš eilės Aistė gali rengtis skirtingai? Skirtingų spalvų sijonus pažymime raidėmis: žalią — ž, rudą — r, o palaidines — raidėmis: geltoną — g, pilką — p, oranžinę — o, baltą — b.

pasirinkimo galimybių skaičiavimo pavyzdys 30 minučių dvejetainiai variantai

Aistės galimybes galima pavaizduoti taip: Nubraižyta schema vadinama galimybių medžiu. Iš schemos matome, kad yra 8 pasirinkimo variantai, taigi Aistė galės 8 dienas iš eilės galės rengtis skirtingai.

Pastebime, kad sudauginus sijono pasirinkimo galimybes su palaidinės pasirinkimo galimybėmis, gauname tą patį atsakymą: Kombinatorikos daugybos taisyklė: Jeigu pasirinkimą galima vykdyti keliais etapais, tai sudauginę kiekvieno etapo galimybių skaičius gausime bendrą galimybių skaičių. Iš 12 krepšininkų reikia pasirinkimo galimybių skaičiavimo pavyzdys komandos kapitoną ir jo pavaduotoją.

pasirinkimo galimybių skaičiavimo pavyzdys

Keliais būdais tai galima padaryti? Yra 12 krepšininkų, iš kurių kiekvienas pasirinkimo galimybių skaičiavimo pavyzdys būti išrinktas kapitonu, ir 11 krepšininkų, iš kurių kiekvienas gali būti išrinktas jo pavaduotoju. Taigi pagal daugybos taisyklę: Atsakymas: yra galimybės pasirinkti. Kombinatorikos sudėties taisyklė Sakykime, kad yra n1 objektų, turinčių pirmąjį požymį,n2 objektų, turinčių antrąjį požymį, n3 objektų, turinčių trečiąjį požymį, Spintoje yra trys lentynos knygų: pirmoje lentynoje — 20 knygų, antroje — 15 knygų, o trečioje — pasirinkimo galimybių skaičiavimo pavyzdys knygos.

pasirinkimo galimybių skaičiavimo pavyzdys

Kiek yra skirtingų galimybių pasirinkti vieną knygą? Visi objektai neturi bendrų požymių, todėl galima taikyti kombinatorikos sudėties taisyklę:.

Projektai 13 straipsnis. Numatomos pirkimo vertės skaičiavimas 1. Numatoma pirkimo vertė skaičiuojama imant visas mokėtinas sumas be pridėtinės vertės mokesčio, į ją įtraukiant visas pirkimo sutarčių pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes, kurios turi būti aiškiai numatytos pirkimo dokumentuose. Kai perkantysis subjektas numato prizus ir arba kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, apskaičiuodamas numatomą pirkimo vertę, jis turi į tai atsižvelgti.