Susipažinkite su mūsų komanda, siekiais ir tikslais - VAIRO RATAS

Pasirinkimas yra teisingas, bet ne įpareigojimas

Teisėjų kolegija n u s t a t ė: I.

Jūsų asmens duomenų valdymas

Lietuvos Respublikos konkurencijos pasirinkimas yra teisingas toliau — ir Konkurencijos taryba m. Pačiame nutarime nėra teigiama, jog informacija dėl 52 km neatitiktų teisingumo kriterijaus. Teigia, kad ši reklama yra teisinga. To neginčija ir į kelionę bet ne įpareigojimas turistai.

Pasirinkimas yra teisingas reklamos išsamumo požymio pareiškėjas paaiškino, kad Konkurencijos taryba parinkties demonstracinė versija reali metu atsiribojo nuo pareiškėjo pateiktų įrodymų ir jame išdėstytų aplinkybių išsamaus ir visapusiško vertinimo. Kelionių organizatoriaus atsakomybę eliminuojanti sąlyga — turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie tokios informacijos pasikeitimus ir kelionių prospekte, kataloge ar kitoje turistinę kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė — nebuvo tinkamai įvertinta Konkurencijos tarybos.

pasirinkimas yra teisingas, bet ne įpareigojimas žaidžia bitcoin robotai

Su turistais sudarytoje turizmo paslaugų teikimo sutartyje buvo įtvirtinta, kad turistai yra skraidinami į Dalamano oro uostą. Detali informacija apie šiuos oro uostus buvo pateikta pareiškėjo interneto svetainėje.

Pasirašydami Turizmo paslaugų teikimo sutartį, turistai patvirtino, kad nuodugniai susipažino pasirinkimas yra teisingas pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas, buvo informuoti apie pareiškėjo interneto svetainę, kurioje yra informacija apie kelionę.

Turistams apie oro uosto, į kurį skraidinama, pakeitimą buvo pranešta iki turizmo paslaugų teikimo sutarties sudarymo. Oro uosto pakeitimo galimybė buvo aiškiai numatyta turizmo paslaugų teikimo sutarties 1.

pasirinkimas yra teisingas, bet ne įpareigojimas

Ši informacija nėra klaidinanti. Po katalogo išleidimo atsirado būtinybė teikti vežimo paslaugas ir į kitą oro uostą Dalamanotodėl apie tai nedelsiant paskelbta pareiškėjo internetiniame puslapyje, apie tai informuotos agentūros. Visi turistai apie pasikeitimą sužinojo iš Turizmo paslaugų sutarties. Joks teisės aktas verslininkui nedraudžia keisti paslaugų teikimo formos, būdų, intensyvumo. Tokios pozicijos laikėsi ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, savo nutarime konstatavusi, jog jokie neteisėti veiksmai turistų atžvilgiu nebuvo atliekami.

Pareiškėjas nesutiko su atsakovo pateikiamu vidutinio vartotojo pasirinkimas yra teisingas vertinimu.

Vidutinis vartotojas, turėdamas visą informaciją apie pakeitimų galimybę, turėjo ir galėjo pasitikrinti ją interneto svetainėje. Atsakovas Reklamos įstatymą taikė formaliai, neatsižvelgė į Turizmo įstatymo normas. Vertinant vidutinį vartotoją nepagrįstai nurodyta, kad ne visi reklamos vartotojai gali turėti prieigą prie interneto.

Vidutinis vartotojas, bet ne įpareigojimas yra supažindinamas su informacijos pakeitimo būdu paskelbimu interneto svetainėje Turizmo paslaugų sutarties pasirašymo metu, turi galimybę pasidomėti šia informacija.

Pareiškėjo nuomone baudos paskyrimas nėra tikslingas, nesant visų būtinų administracinės atsakomybės sąlygų — kaltės, neteisėtų veiksmų. Atsakovas visiškai neatsižvelgė į pareiškėjo nurodytas aplinkybes, pagrįstas įrodymais, jas interpretavo neteisingai.

padengto varianto pardavimas realiojo laiko diagramos dvejetainėse opcijose

Pareiškėjas rėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir pažymėjo, kad atsakovas pažeidė įstatymo reikalavimus, nes rezoliucinės dalies nurodymas dėl reikalavimo nutraukti reklamos naudojimą yra nemotyvuotas. Tokią išvadą padarė dėl to, kad motyvuojamojoje dalyje nustatytas ne reklamos neteisingumas, bet neišsamumas.

Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu į skundą b. Atsakovas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nutartis administracinėje byloje Nr.

Nustačius pareiškėjo reklamą esant neišsamia, tokia reklama taip pat laikoma ir klaidinančia reklama kaip nurodyta straipsnio dispozicijoje. Skleidžiama pasirinkimas yra teisingas turi neklaidinti — ji turi būti teisinga, išsami bei atitikti tam tikrus pateikimo būdo reikalavimus.

Iš to aišku, kad Turizmo įstatymo 6 straipsnio ir Reklamos įstatymo 5 straipsnio nuostatos nekonkuruoja tarpusavyje, o pareiškėjas pagal šių teisės aktų reikalavimus turi skleisti teisingą informaciją.

pasirinkimas yra teisingas, bet ne įpareigojimas bitcoin pinigin elektrum

Konkurencijos taryba nustatė, kad reklamoje buvo nurodytas tik viešbučio atstumas nuo oro uosto, nenurodant oro uosto pavadinimo, nuo kurio skaičiuojamas reklamoje paminėtas 52 km atstumas. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad reklamos vartotojas internete ar pasirašydamas turizmo paslaugų bet ne įpareigojimas sutartį sužinos papildomą jo suklaidinimui išvengti reikalingą informaciją.

Nutarime detaliai ir motyvuotai nurodyta, kodėl pareiškėjo skleista informacija yra neišsami, kodėl reklamos vartotojų informavimo būdas yra nepakankamas ir nepanaikinantis pareiškėjo atsakomybės dėl klaidinančios reklamos skleidimo.

Konkurencijos tarybos nutarimai | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Todėl atsiliepime šiais bet ne įpareigojimas nepasisakoma. Skunde pareiškėjas paminėjo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą, tačiau nei Konkurencijos tarybai, nei teismui šis nutarimas nebuvo pateiktas. Tačiau net pateikus tokį nutarimą tiek atsakovas, tiek Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba dirba savo kompetencijos ribose. Reklamos įstatymo 2 straipsnio dispozicijoje įtvirtinta formali, o ne materiali pažeidimo sudėtis, t.

Konkurencijos Taryba nuosekliai pagrindė, kodėl pareiškėjo atskleista nepilna informacija galėjo paveikti vidutinį reklamos vartotoją. Papildomai buvo konstatuota, kad ne visi reklamos vartotojai gali turėti prieigą prie interneto, todėl, atsižvelgus į tai, kad naujausia informacija apie pasikeitimus pasirinkimas yra teisingas katalogo išleidimo pasirinkimas yra teisingas apie viešbučius, tarp jos ir informacija apie atstumus iki viešbučių skelbiama tik kelionių organizatoriaus interneto svetainėje adresu www.

pasirinkimas yra teisingas, bet ne įpareigojimas dao investavimo platforma

Visa tai, kad vartotojas turi papildomai domėtis paskleista informacija, rodo, kad vartotojo ekonominis elgesys buvo paveiktas remiamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo pateikti statistiniai duomenys nepatvirtino fakto, jog vidutinis vartotojas turėjo galimybę pasidomėti informacija apie atstumus nuo oro uosto iki viešbučio.

Priešingai, pateikti duomenys patvirtina atsakovo išvadas, kad vartotojų galimybės sužinoti apie pasikeitimus buvo ribotos. Rašte ši agentūra neatmetė galimybės, kad kelionių agentė galėjo papildomai žodžiu neatkreipti keliautojo dėmesio į tai, jog lėktuvas leisis ne Milo, esančio Bodrume, o Dalamano, esančio Marmaryje, oro uoste. Tai patvirtina, kad bendrovės raštas negali būti pripažintas įrodančiu, jog kiekvienas reklamos vartotojas buvo informuotas apie kelionių sąlygų pasikeitimus.

Atsakovas dėl paskirtos baudos paaiškino, kad abejonių dėl pareiškėjo padaryto Reklamos įstatymo pažeidimo nekyla, argumentai ir motyvai pasirinkimas yra teisingas skundžiamame nutarime, todėl šių argumentų atsakovas nekartoja.

  1. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo gauti suinteresuoto asmens - Seimo atstovų Seimo narių K.
  2. Susipažinkite su mūsų komanda, siekiais ir tikslais - VAIRO RATAS
  3. Pasirinkimo galimybių premijos už registraciją