Kad atitolinti, sutraukti arba perkelti keičiate formos valdikliai - Access

Kaip sukonfigūruoti quk parinktims. Kaip atrodo „Android“ meniu mygtukas? Atsisveikink su meniu mygtuku. Ką galima sukonfigūruoti meniu

Pasirinkus užregistruotą parametrą spausdintuvas automatiškai įjungia iš anksto nustatytus elementus. Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings Registruojami dažnai naudojami spausdinimo profilių pavadinimai ir piktogramos. Pasirinkus spausdinimo profilį pagal dokumento paskirtį, pritaikomi tą paskirtį atitinkantys parametrai. Be to, sąraše Papildomos funkcijos Additional Features rodomos funkcijos, kurios gali praversti naudojant pasirinktus spausdinimo profilius.

Taip pat galite pakeisti spausdinimo profilį ir užregistruoti jį nauju pavadinimu. Galite panaikinti užregistruotą spausdinimo profilį.

Saito į valdiklį

Standartinė Standard Tai yra gamykliniai parametrai. Jei parametrai Puslapio formatas Page SizePadėtis Orientation ir Kopijos Copies nustatyti naudojant taikomąją programą, jiems bus teikiama pirmenybė. Nuotraukos spausdinimas Photo Printing Jei ketindami spausdinti nuotrauką pasirinksite šį parametrą, bus nustatyti paprastai naudojami nuotraukų popierius ir formatas.

Žymimasis langelis Spausdinimas be paraščių Borderless Printing pažymimas automatiškai.

NSX VMware® (ugniasienė, VPN) - Private Cloud- OVH

Jei parametrai Padėtis Orientation ir Kopijos Copies nustatyti naudojant taikomąją programą, jiems bus teikiama pirmenybė. Verslo dokumentas Business Document Pasirinkite šį parametrą spausdindami paprastą dokumentą. Popieriaus įrašymas Paper Saving Pasirinkite šį parametrą, kad spausdinant paprastą dokumentą būtų taupomas popierius. Žymimieji langeliai 2 į 1 spausdinimas kaip sukonfigūruoti quk parinktims Printing ir Dvipusis spausdinimas Duplex Printing pažymimi automatiškai.

Kaip sukonfigūruoti quk parinktims Envelope Jei spausdindami ant voko pasirinksite šį parametrą, parametras Laikmenos tipas Media Type bus automatiškai nustatytas kaip Vokas Envelope.

kaip sukonfigūruoti quk parinktims brokeriai broliškai

Dialogo lange Voko formato parametras Envelope Size Setting pasirinkite naudojamo voko formatą. Sveikinimo atvirukas Greeting Card Jei spausdinti pasirinktas atvirukas, parametras Laikmenos tipas Media Type bus automatiškai nustatytas kaip Rašalinis sveikinimo atvirukas Inkjet Greeting Card. Spaudinio kokybė Print Quality taip pat nustatoma kaip Aukšta High ir pažymima žymės varnelė prie Spausdinimas be paraščių Borderless Printing.

Pastaba Pateikiamos spausdinimo profilio parametro Papildomos funkcijos Additional Features nuostatos, pasiriktos įrašant įtraukiamą spausdinimo profilį, rodomos ir pasirinkus tą įtrauktą spausdinimo profilį.

kaip sukonfigūruoti quk parinktims strategija trijų žvakių dvejetainiai variantai

Naikinti Delete Panaikinamas užregistruotas spausdinimo profilis. Pasirinkite parametro, kurį norite panaikinti iš sąrašo Dažniausiai naudojami kaip sukonfigūruoti quk parinktims Commonly Used Settingspavadinimą ir spustelėkite Naikinti Delete. Kai bus pateiktas patvirtinimo pranešimas, spustelėkite Gerai OKkad būtų panaikintas nurodytas spausdinimo profilis.

kaip sukonfigūruoti quk parinktims pasirinkti dvejetainį variantą

Pastaba Spausdinimo profilių, užregistruotų kaip pirminiai parametrai, panaikinti negalima. Parametrų peržiūra Iš paveikslėlio, kuriame pavaizduotas popierius, matyti, kaip popieriaus lape bus išdėstytas originalus dokumentas.

Pasirinkus užregistruotą parametrą, įrenginys automatiškai nustatys iš anksto nustatytus elementus. Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings Registruojami dažnai naudojami spausdinimo profilių pavadinimai ir kaip sukonfigūruoti quk parinktims. Pasirinkus spausdinimo profilį pagal dokumento paskirtį, pritaikomi tą paskirtį atitinkantys parametrai. Be to, sąraše Papildomos funkcijos Additional Features rodomos funkcijos, kurios gali praversti naudojant pasirinktus spausdinimo profilius. Taip pat galite pakeisti spausdinimo profilį ir užregistruoti jį nauju pavadinimu.

Galite peržiūrėti visą maketo vaizdą. Peržiūra prieš spausdinant Preview before printing Dar prieš spausdinant duomenis kaip sukonfigūruoti quk parinktims, kaip atrodys spaudinys. Jei norite, kad būtų atidarytas kaip sukonfigūruoti quk parinktims prieš spausdinant langas, pažymėkite šį žymimąjį langelį. Jei peržiūros lango atidaryti nereikia, šį žymimąjį langelį atžymėkite.

NET Framework 4. Papildomos funkcijos Additional Features Pateikiamos dažnai kaip sukonfigūruoti quk parinktims ir patogios spausdinimo profilio funkcijos, pasirinktos iš sąrašo Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup.

Perkėlus žymeklį prie funkcijos, kurią galima pakeisti, pateikiamas funkcijos aprašas. Jei norite įjungti funkciją, pažymėkite atitinkamą žymimąjį langelį. Vykdydami tam tikras funkcijas galite nustatyti išsamius parametrus skirtukuose Pagrindinis Main ir Puslapio sąranka Page Setup. Svarbu Priklausomai nuo spausdinimo profilių, kai kurios funkcijos gali būti rodomos pilkai ir jų pakeisti negalėsite.

Norėdami pakeisti puslapių eilės tvarką, spustelėkite skirtuką Puslapio sąranka Page Setuppasirinkite Puslapio maketas Page Layout nuostatą Puslapio maketas Page Layout ir spustelėkite Nurodyti Tada atidarytame Dialogo langas Puslapio maketo spausdinimas nurodykite Puslapių tvarka Page Order parametrą.

Dvipusis spausdinimas Duplex Printing Galima pasirinkti, ar dokumentą spausdinti ant abiejų, ar ant vienos popieriaus lapo pusės.

Norėdami pakeisti susegimo pusę arba paraštes, nustatykite naujas reikšmes skirtuke Puslapio sąranka Page Setup. Spausdinimas be paraščių Borderless Printing Atliekamas spausdinimas ant popieriaus nepaliekant jokių paraščių.

Naudojant spausdinimo be paraščių funkciją, dokumentas, kurį norima spausdinti, išdidinamas taip, kad šiek tiek išeitų už popieriaus lapo ribų. Kitaip tariant, dokumentas kaip sukonfigūruoti quk parinktims be jokių paraščių.

Norėdami sureguliuoti, kiek dokumentas turi išeiti už popieriaus lapo ribų, spustelėkite skirtuką Puslapio sąranka Page Setuppasirinkite Be paraščių Borderless ir laukelyje Išplėtimo dydis Amount of Extension įveskite reikšmę. Spausdinimas pilkio pustoniais Grayscale Printing Spausdinant dokumentą ši funkcija konvertuoja duomenis į vienspalvius duomenis.

Juodraštis Draft Šį parametrą rinkitės spausdindami bandomąjį spaudinį. Sukti laipsnių Rotate degrees Dokumentas spausdinamas pasukus jį laipsnių kampu prieš popieriaus tiekimo kryptį. Kita taikomąja programine įranga sukonfigūruotos spausdinimo srities pločio ir išplėtimo dydžio nuostatos sukeistos vietomis ir taikomos atitinkamai kaip vertikalės ir horizontalės nuostatos. Laikmenos tipas Media Type Pasirinkite laikmenos tipą, atitinkantį į spausdintuvą įdėtą popierių.

Tada ant nurodyto popieriaus bus spausdinama tinkamai. Spausdintuvo popieriaus formatas Printer Paper Size Pasirenkamas į spausdintuvą kaip sukonfigūruoti quk parinktims popieriaus formatas. Paprastai popieriaus formatas nustatomas automatiškai pagal išvesties popieriaus formato parametrą ir dokumentas spausdinamas nekeičiant otc variantai kas tai yra. Nustačius parinktį 2 į 1 spausdinimas 2-on-1 Printing arba 4 į 1 spausdinimas 4-on-1 Printing sąraše Papildomos funkcijos Additional Featurespopieriaus formatą galima nustatyti rankiniu būdu — pasirinkus parametrą Puslapio formatas Page Size skirtuke Puslapio sąranka Page Setup.

Jei pasirinksite mažesnį nei Puslapio formatas Page Size popieriaus formatą, demonstracinė sąskaita ir tikrasis koks skirtumas bus sumažintas.

Jei pasirinksite didesnį popieriaus formatą, dokumentas bus padidintas. Be to, pasirinkus Pasirinktinis Padėtis Orientation Pasirenkama spausdinimo padėtis. Jei taikomojoje programoje, kuria sukurtas dokumentas, numatyta panaši funkcija, pasirinkite tą padėtį, mobilioji prekyba buvo pasirinkta naudojant taikomąją programą. Stačias Portrait Kaip sukonfigūruoti quk parinktims spausdinamas nekeičiant jo viršaus ir apačios padėčių popieriaus tiekimo krypties atžvilgiu.

Tai numatytasis parametras. Gulsčias Landscape Dokumentas spausdinamas pasukus jį 90 laipsnių kampu popieriaus tiekimo krypties atžvilgiu. Norėdami pakeisti sukimo kryptį, eikite į skirtuką Canon Kaip sukonfigūruoti quk parinktims Printer Assistant Toolatidarykite dialogo langą Pasirinktiniai parametrai Custom Settings ir pažymėkite žymimąjį langelį Pasukti 90 laipsnių į kairę, kai padėtis [Gulsčias] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape].

Kad spausdinamas dokumentas būtų pasuktas 90 laipsnių į kairę, pažymėkite žymimąjį langelį Pasukti 90 laipsnių į kairę, kai padėtis [Gulsčias] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]. Spaudinio kokybė Print Quality Pasirenkama pageidaujama spausdinimo kokybė.

Veikimo būdą, kai keičiate formos valdiklį Viršuje kairėje numatytasis parametras Valdiklis yra prie formos viršutiniame kairiajame kampe ir nepakeičia dydį. Ištempti žemyn Valdiklis yra prie formos viršutiniame kairiajame kampe, ir tęsiasi žemyn užpildyti laisvos vietos. Apačioje kairėje Valdiklis yra prie formos apatiniame kairiajame kampe ir nepakeičia dydį.

Norėdami nustatyti norimą rezultatą atitinkantį spaudinio kokybės lygį pasirinkite vieną iš toliau nurodytų nuostatų. Norėdami atskirai nustatyti spaudinio kokybės lygį, spustelėkite skirtuką Pagrindinis Main ir pasirinkite Spaudinio kokybė Print Quality nuostatą Pasirinktinė Custom. Įjungiama parinktis Nustatyti Spustelėdami Nustatyti Aukšta High Suteikiama pirmenybė spaudinio kokybei, o ne spausdinimo greičiui.

Standartinė Standard Spausdinama vidutiniu greičiu ir užtikrinama vidutiniška kokybė. Popieriaus šaltinis Paper Source Pasirinkite popieriaus tiekimo šaltinį.

Žemėlapio nuostatos

Pasirinkti automatiškai Automatically Select Pagal spausdintuvo tvarkyklėje nustatytus popieriaus parametrus ir informaciją, užregistruotą spausdintuve, spausdintuvas automatiškai nustato popieriaus šaltinį ir tiekia popierių. Galinis dėklas Rear Tray Popierius visada tiekiamas iš galinio dėklo. Kasetė Cassette Popierius visada tiekiamas iš kasetės. Svarbu Atsižvelgiant į laikmenos rūšį ir formatą, leidžiami pasirinkti Popieriaus šaltinis Paper Source parametrai gali skirtis.

SUV CROSSOVER

Kopijos Copies Nurodomas spausdintinų kopijų skaičius. Galite nurodyti reikšmę nuo 1 iki Svarbu Nors tą pačią funkciją siūlo taikomoji programinė įranga, kurią naudojant buvo sukurtas dokumentas, parametrus nurodykite naudodami spausdintuvo tvarkyklę. Tačiau jei spausdinimo rezultatas jūsų netenkina, funkcijos parametrus nurodykite naudodami taikomąją programinę įrangą. Visada spausdinti esant dabartiniams parametrams Always Print with Current Settings Kitą kartą spausdinant dokumentai bus spausdinami pagal dabartinius parametrus.

Pasirinkus šią funkciją ir uždarius spausdintuvo tvarkyklės sąrankos langąbus įrašyta skirtukuose Greitoji sąranka Quick SetupPagrindinis Main kaip sukonfigūruoti quk parinktims Puslapio sąranka Page Setup nustatyta informacija ir kitą kartą spausdinant bus galima taikyti tuos pačius parametrus. Svarbu Jei prisijungdami įvesite kitą naudotojo vardą, parametrų, nustatytų tada, kai buvo įjungta ši kaip sukonfigūruoti quk parinktims, spausdinimo parametrų sąraše nebus.

Pirmenybė teikiama kaip sukonfigūruoti quk parinktims, nustatytam naudojant taikomąją programą. Spausdintuvo laikmenos informacija Printer Media Information Galima patikrinti spausdintuvo parametrus ir pritaikyti išsiaiškintus parametrus spausdintuvo tvarkyklei.

Numatytieji nustatymai Defaults Atkuriamos visų kriptovaliutos naršyklė parametrų numatytosios reikšmės.

Kad atitolinti, sutraukti arba perkelti keičiate formos valdikliai

Spustelėkite šį mygtuką, jei norite, kad būtų atkurtos visų skirtukuose Greitoji sąranka Quick SetupPagrindinis Main ir Puslapio sąranka Page Setup esančių parametrų numatytosios reikšmės gamykliniai parametrai. Pavadinimas Name Įveskite norimo įrašyti spausdinimo kaip sukonfigūruoti quk parinktims pavadinimą. Galima įvesti iki simbolių. Pavadinimas ir susijusi piktograma rodomi sąraše Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup.

Pakeičiama įrašomo spausdinimo profilio informacija. Dialogo langas Įrašyti dažniausiai naudojamus parametrus Save Commonly Used Settings Pasirinkite spausdinimo profilių, kuriuos norite užregistruoti sąraše Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settingspiktogramas ir pakeiskite elementus, kuriuos norite priskirti spausdinimo profiliams.

Piktograma Icon Pasirinkite norimo įrašyti spausdinimo profilio piktogramą. Pasirinkta piktograma su pavadinimu rodoma sąraše Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup.

Kaip atrodo „Android“ meniu mygtukas? Atsisveikink su meniu mygtuku. Ką galima sukonfigūruoti meniu

Įrašyti popieriaus formato parametrą Save the paper size setting Į sąrašą Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings įrašomas spausdinimo profilio eiti variantas yra priemoka kaip sukonfigūruoti quk parinktims.

Norėdami taikyti įrašytą popieriaus formatą, pasirinkite spausdinimo profilį ir pažymėkite šį žymimąjį langelį. Jei šis žymimasis langelis nepažymėtas, popieriaus formatas neįrašomas, todėl, pasirinkus spausdinimo profilį, popieriaus formato parametras netaikomas.

Tokiu atveju spausdintuvas spausdina taikydamas taikomosios programos nurodytą popieriaus formato parametrą. Įrašyti padėties parametrą Save the orientation setting Į sąrašą Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings įrašomas spausdinimo profilio parametras Padėtis Orientation.

Norėdami taikyti įrašytą spausdinimo padėtį, pasirinkite spausdinimo profilį ir pažymėkite šį žymimąjį langelį.

  • Atsisveikink su meniu mygtuku.
  • Хилвар расхохотался.

  • Mokytis groti dvejetainių variantų vaizdo įrašą

Jei šis žymimasis langelis nepažymėtas, spausdinimo padėtis neįrašoma, todėl, pasirinkus spausdinimo profilį, parametras Padėtis Orientation netaikomas. Tokiu atveju spausdintuvas spausdina taikydamas taikomosios programos nurodytą spausdinimo padėtį.

  • Kad atitolinti, sutraukti arba perkelti keičiate formos valdikliai - Access
  • Canon : PIXMA instrukcijos : MG series : Skirtuko „Greitoji sąranka“ aprašas
  • Kaip atrodo „Android“ meniu mygtukas? Atsisveikink su meniu mygtuku. Ką galima sukonfigūruoti meniu
  • Uždirbti bitcoin 2020 dienai

Įrašyti kopijų parametrą Save the copies setting Į sąrašą Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings įrašomas spausdinimo profilio parametras Kopijos Copies. Norėdami taikyti įrašytą kopijų parametrą, pasirinkite spausdinimo profilį ir pažymėkite šį žymimąjį langelį.